SOZIABILITATEA BILBON II. ERREPUBLIKAN: EUSKAL NAZIONALISTAK ETA ERREPUBLIKANOAK (I)

Sociabilidad en Bilbao durante la Segunda República: Nacionalistas vascos y republicanos (I)

Sabin Arce

El texto que se presenta a continuación es el resumen del Trabajo de Fin de Grado de Historia, realizado en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El objetivo del trabajo ha sido analizar las redes de sociabildad de los republicanos y los nacionalistas vascos en Bilbao durante la Segunda República, para poder llevar a cabo una primera comparación entre ellas. Ya que el trabajo se realizó en euskera, hemos querido respetar el idioma original. Si alguien estuviera interesad@ en que el tema fuera traducido al castellano, estaríamos encantados de realizar ese esfuerzo e incluso poneros en contacto con el autor del trabajo. Gracias.

Sarrera

Jarraian aurkezten den idatzi hau, Historiako Gradu Amaierako Lanaren laburpena da. Lanaren helburua zera da, Bilboko II. Errepublikako errepublikano eta nazionalisten soziabilitate esparru eta sareak aztertzea, hauen arteko desberdintasun eta antzekotasunak nabarmentzeko. Horretaz gain, adibide zehatzak ikertuz soziabilitate bilbotarraren bilakaeraren berri izateko aukera dago. Baita, politika eta askatasunaren loraldi garaia den II. Errepublikaren soziabilitatearen garrantzia ikus dezakegu, eta fenomeno honek nola gizartea berriro politikan parte hartzen lagundu zuen ikus daiteke.

Bilbok bilakaera nabarmena eduki zuen XIX. mendeko bigarren erdialdean, non hiri industrial indartsu bat bihurtu zen, burgesia oso ahaldun eta langileria masa garrantzitsuarekin. Gizarte masiboago eta heziago hartan estratu sozial gehiagok hartu nahi zuten parte demokrazian, eta Bilbo bezalako hiri gero eta kosmopolitago hura horren paradigma zen. Haien inguruan soziabilitate esparru dinamikoenak zituzten sentsibilitate politiko Bilbotarren artean bi aukeratu ditugu azterketa egiteko; errepublikarrak eta nazionalistak.

II Errepublika garaiak suposatu zuen zabaltze politikoak, noski, politika ulertzeko moduan ere eragin handia izan zuen. Izan ere, aurreko garaietan jada ikus zitekeen espazio publikoen demokratizazioa Errepublika garaian burutu zen. Horrek, alderdi politiko berri eta modernoen eztanda eragin zuen, afiliazio tasek gora egin zuten, politikaren presentzia publikoa nabari igoz. Soziabilitate politikoaren aurrerapauso berri honen ezaugarri bereizgarriena sektore berrien barneraketa izango litzateke.

Azkenean agian erantzun argi bat lortzea zaila izango bada ere, hasi aurretik galdera batzuk planteatzea merezi du, gogoetak bideratzeko lagungarria izan daitekeelako. Hortaz, ze desberdintasun zegoen errepublikanoen eta nazionalisten artean soziabilitatea ulertzeko orduan? Desberdintasun horiek desberdintasun ideologikoan dute oinarria? Soziabilitatearen ze aspektuan jarri zuten atentzio gehiena bakoitzak?

Soziabilitatea

Baina sakondu aurretik, zer da soziabilitatea? Soziabilitate kontzeptua kategoria analitiko historiko bezala historiografia frantsesaren testuinguruan agertu zen lehen aldiz 70eko hamarkadan, Annales eskolaren Historia Berriaren inguruan. Kontzeptua soziologian erabiltzen hasi zen XX. mendeko lehen hamarkadetan, baina  Maurice Agulhon kontsidera daiteke soziabilitatearen analisi historikoa egin zuen lehena. Gizakien kolektibo egonkorretan erlazionatzeko gaitasuna da, eta helburu horrekin egituratzen diren bizitza kolektiboaren forma, barruti eta manifestazio bezala definitzen da . Ikerketa objektu hain heterogeneoa izanda, antropologia, soziologia eta historia hartzen dituen kontzeptu bezala ikusi beharra dago.

Errepublikanoak

Errepublikarren soziabilitatearen ardatza jada XIX. mendearen bigarren erdialdetik ateneo, zirkulo edo gehienbat kasino deiturikoak ziren. Hauek definitzea ez da erreza, baina Rafael Villena eta Angel Luis Lopezen hitzetan “kultura alde batera utzi gabe, jolas edo aisialdira bideratutako elkarteak” ziren, betiere errepublikar eta hauen giroarekin erlazionatuak. Errepublika garairako kasino kantitatea Bilbon nahiko esanguratsua zen; Errepublikanoen adar bakoitza bere soziabilitate esparru propioak izaten saiatzen zen, betiere Casino Republicano denen artean lehentasuna izanik (adar nagusien zentroa zen heinean). XIX. mendearen hasieran gehienbat aisialdirako intentzioa zuten zentroak ziren, non burgesak solasean ibiltzen ziren, baina hori aldatuz joan zen, izaera politiko argia XIX. mendearen amaieran hartuz.

II. Errepublikarako, jada kasinoek eginkizun bikoitza zuten: alde batetik aisialdia eta bestetik eginkizun politikoa. Konferentziak, gau-eskolak, data garrantzitsuen omenez egindako jaiak, gau-emanaldiak, arte erakusketak, pertsonaia garrantzitsuen omenez egindako festak… Honek guztiak errepublikanismoaren ideiak besarkatzeaz gain, kideak praktika politikoan barneratzea ekarri zuen. Horretaz gain erakunde sateliteak sortzen joan ziren hauen inguruan; gaztedi errepublikarrak, “Socorros Mutuos” elkarteak, emakumeen emantzipazioaren aldeko taldeak… Hala ere, indar errepublikarrek ez zuten lortu Bilbon lehentasuna, hauen zatitzeko tendentzia eta beste alderdi garrantzitsuen osasunagatik (EAJ eta Sozialistak gehienbat). Hala ere, errepublikarrek sortutako sareek erlazio interpertsonalak sortzeko leku egokiak bilakatu ziren. Soziabilitate gune hauek militanteak demokrazian eta doktrina errepublikarrean hezitzeaz gain, baita bizitza pribatuarekin erlazionatutako jarduerak burutzen zituzten, Jon Penchen hitzetan “errepublikar erara bizitzea” lagunduz.

Euskal nazionalistak

Bilbok garrantzi handia izan zuen Eusko Alderdi Jeltzalearen (EAJ-PNV) historian, honen sehaska izatetik feudo bihurtzera. EAJren soziabilitate esparru nagusia batzokiak ziren, eta ideologia nazionalista euskalduna jaio bezain pronto Aranak lehenengo soziabilitate elkartea zabaldu zuen, bai berak eta bai bere lehen jarraitzaileek bilketa eta formazio lokalen garrantziaz bazekitelako. Batzokiek hasieratik izan zuten transmisio ideologikoaren helburu argia, eta baita horrekin batera militantziaren heziketaren beharraren kontzientzia. Jarduera doktrinatzaileen eta “neutralen” arteko desberdintasuna ez zen inoiz argia izan; euskal nazionalismoak dena zipriztintzen zuen.

EAJ “komunitate” gisa ulertzeak doktrina nazionalista alde batera uztea eragozten zuen. Bertan konferentzia, antzezlan, hitzaldi, Euskera, geografia eta Euskal historiako eskolak ematen ziren, denak, noski, optika nazionalistatik ikusiak. Konferentzia eta antzekoen helburua doktrinamendu intelektuala zen, hau da, Sabino Aranaren ideologiaren transmisio eta asimilazioa. Eusko Alderdi Jeltzalearen inguruan ere erakunde satelite ugari sortzen joan ziren, besteak beste Mendigoxaleak, dantza taldeak, antzerki taldeak, Emakume Abertzale Batza… EAJk inguruan sortutako jarduera sozial guztiak (jolas euskaldunak, konferentziak, esku-pilota txapelketak edo agerpen erlijiosoak) propaganda egiteko aukera bezala hartzen zituen alderdi jeltzaleak, “komunitate” ideiaren alde eginez.

Anuncios

SOZIABILITATEA BILBON II. ERREPUBLIKAN: EUSKAL NAZIONALISTAK ETA ERREPUBLIKANOAK (II)

Sociabilidad en Bilbao durante la Segunda República: Nacionalistas vascos y republicanos (II)

Sabin Arce

El texto que se presenta a continuación es el resumen del Trabajo de Fin de Grado de Historia, realizado en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). El objetivo del trabajo ha sido analizar las redes de sociabildad de los republicanos y los nacionalistas vascos en Bilbao durante la Segunda República, para poder llevar a cabo una primera comparación entre ellas. Ya que el trabajo se realizó en euskera, hemos querido respetar el idioma original. Si alguien estuviera interesad@ en que el tema fuera traducido al castellano, estaríamos encantados de realizar ese esfuerzo e incluso poneros en contacto con el autor del trabajo. Gracias.

 

Ondorioak

Euskal Herriaren estruktura politiko bereziak, alderdi politikoen bilakaera ahalbidetu zuen gainontzeko espainiar Estatuko zonaldeekin alderatuz. Alderdi Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea, Karlistak edo errepublikarren presentziak, herrialde mailan aurkitzea zaila zen oparotasun politiko bat ekarri zuen Bilbora, non sentsibilitate politikoen Pantonea beste inon baino aberatsagoa zen. Noski, alderdi politiko guzti horiek soziabilitateaz lagundu ziren haien ideiak zabaltzeko hainbeste konpetentzia zegoen eremuan, eta horrela jaio ziren alderdien satelite bezala funtzionatzen zuten erakunde sozial hauek. Batzuk arrakasta gehiagorekin, beste batzuk gutxiagorekin, baina denak mundu publikoa bai pribatua politikaz zipriztintzen saiatu ziren, beren politikaz noski. Soziabilitate teknika hauek gizartean ederki barneratu ziren, bilbotarren artean politikan parte hartzea sustatuz.

Errepublikano eta euskal nazionalisten soziabilitate esparru nagusiak kasino eta batzokia ziren, eta hauen inguruan ematen ziren normalean gainontzeko eginkizun eta jarduerak. Bata bestearekin konparatuz ez dirudite hain desberdinak; biak zituzten helburu antzekoak, besteak beste, konferentzia eta hitzaldi bidez militanteen heziketa lortzea, haien doktrina politikoa zabaltzea, esfera publiko eta pribatua hartzea, alderdiaren testuinguruan erlazio interpertsonal berriak sortzea, aisialdian parte hartzea… Hala ere badira bien arteko desberdintasunak, kasinoak, entitate zaharragoak diren heinean, bilakaera desberdina izan zuten, hasieran aisialdia helburu bakar gisa zuten, geroago hori aldatu eta helburua politikoa izatera pasatuz. Horretaz gain, kasinoak nahiko instituzio klasistak zirela esan daiteke, langile-klasea hezten saiatu baziren ere, hauentzako oso zaila zen errepublikanoen orbitan sartzea, kide izateko beharrezko ziren kuotak zirela eta gehien bat. Beste aldetik, batzokiak hasieratik zuten helburu anizkuna; aisialdia, hezkuntza eta transmisio ideologikoa nagusiak izanik. Hortaz aparte, euskal nazionalisten soziabilitate esparruak, interklasistak inondik inora ez baziren ere, esan daiteke zabalagoak zirela, eta klase anitzetako pertsonak erakartzeko ahalmen gehiago zutela. Analisi honen barruan ez dirudi zentzugabekeria euskal nazionalisten soziabilitate irekiago horrek eraginkorra izaten lagundu ziola esatea, eta kontran, errepublikanoen erakunde klasistagoak demokraziara erantsi berri ziren estratu sozial baxuago horien atentzioa emateko zailtasunak izatea.

Baina desberdintasun horiek ideologian al daude oinarrituak? Errepublikanoen oinarri ideologikoak liberalismoan eta federalismoan koka daitezke, eta klase burgesaren interesen defentsan. Euskal nazionalistena askoz zailagoa da definitzeko, adar asko baititu, baina zentro-eskuindar “akzidentalista” —diskurtsoa momentuko boterearen arabera moldatzen duenaren zentzuan ulertua— bezala kontsidera daiteke (EAJrena gutxienez), betiere interes burgesen aldean. Jada aipatu den tekniken eraginkortasunaz gain, baita diskurtsoak klase subalternoetako kide gehiago erakarri zituen nazionalisten kasuan. Klase borroka internazionalista alde batera uzten, klase desberdinetako kideak interes berberak dituztela aldarrikatzen da, interes nazionalak hain zuzen ere. Horrela, nazionalistek diskurtso interklasista horren bidez eraginkorrak izatea lortu zuten, arrakasta desberdintasuna gehienbat landa eremuan ikusiz. Hala ere, ausartegia dirudi konklusio sendoegiak ateratzea.

Zer da gaur, baina, soziabilitate esparru haietaz? Errepublikanoak Francoren diktadura garaian exilioan desagertu ziren, eta haiekin soziabilitate zentroak. Hala ere, gaur egun El Sitio elkartea oraindik martxan dago zentro soziokultural gisa, eta izandakoaren itzala besterik ez bada ere, testigantza eta ikur gisa gelditu da Bilbon. Euskal nazionalistak aldiz gaur egunera arte indartsu mantendu dira espektro politiko euskaldunean, baina hauen soziabilitate esparruak ez dira jada antzina ziren bezain aktiboak. Batzoki gehienak jatetxe edo taberna gisa ezagutzen dira soziabilitate zentro moduan baino gaur egun. Zer izan da ba soziabilitate politikoaz? Inor ez da jada “errepublikarrean bizi”, eta “komunitate” nazionalista gero eta murritzagoa da. Hain ondo funtzionatu zuten soziabilitate sare horiek zergatik ez dira mantendu eta berritu? Alderdi politikoen tentakuluak zergatik ez dira bizitza publiko eta pribatua zipriztintzera heltzen? Galdera horiek erantzuten saiatzea beste lan bat egiteko emango luke ziurrenik.

Septiembre del 36: Frente Popular. Diario de la República

El 25 de julio de 1936 salió el primer número del periódico Frente Popular. Diario de la República. Detrás del diario se encontraba la Junta de Defensa de la provincia de Gipuzkoa, organizada con ciertas dificultades algunos días después de la sublevación. La primera plana del primer número del diario dejaba claro cuáles iban a ser sus intenciones: “El pueblo guipuzcoano se alza virilmente contra la sublevación fascista y pretoriana”. Tras el título, venían las primeras arengas dirigidas a los lectores haciendo referencia al “instinto defensivo del pueblo”, “escenas de heroísmo” y “el ardor combativo de las milicias”. Durante toda su existencia, corta pero intensa, el diario se dedicó a mantener encendida la llama republicana, aun sabiendo que era cuestión de tiempo que la capital guipuzcoana también cayera en manos de los golpistas.

En la portada de aquel primer número, haciendo honor a su nombre, el diario publicaba una especie de editorial que reflexionaba sobre la relación entre la República y la democracia. Bajo el titular de “Sin sombrero y con alpargatas”, se criticaba a aquellos que habían luchado contra el Gobierno del pueblo, hasta (casi) llegar a destruirlo: “Así las cabezas y los pies nos confunden a todos al menos exteriormente. Por fuera todos parecemos pueblo, pero dentro de algunas cabezas sigue anidando el culto al pueblo y a la República creado por él. Y en algunos pies siguen, a pesar de las alpargatas, las mismas ansias de huir de esta España a la que tanto dicen amar y a la que estaban dispuestos a hundir en la vileza del imperialismo”.

Foto Frente Popular

Fuente: Donostiako Hemeroteka Digitala-Hemeroteca Digital de San Sebastián.

Navarra bajo el mando del general Mola y Araba en manos de los sublevados desde el primer día, desde Donostia vaticinaban que el próximo objetivo de los militares sería la costa del cantábrico y las comunicaciones con Francia. El diario donostiarra, dejando atrás los pretéritos años de la democracia, se concentró casi en exclusiva a llenar las cuatro páginas de tamaño cada vez más reducido, mediante informaciones sesgadas sobre el desarrollo de la Guerra.

Al día siguiente, el 26 de julio, Frente Popular se hacía eco de los combates que se sucedieron en las calles donostiarras después de que un grupo de militares se levantara en el cuartel de Loyola. Por supuesto, los sublevados terminaron rindiéndose.

Aunque en un primer momento, las noticias que llegaban parecían ser esperanzadoras, como las de Loyola, pronto se convirtieron en meros mensajes de ánimo para aquellos que luchaban en el frente.

Para primeros de agosto, la capital donostiarra se preparaba para recibir los ataques directos en forma de bombas y un mes después, a comienzos de septiembre, la localidad fronteriza de Irun, caía en manos de los golpistas. Una vez cortada la línea terrestre con Francia, las dos provincias vascas fieles a la república, Bizkaia y Gipuzkoa, se preparaban para resistir ante el embiste del tradicionalismo, esperando una ayuda que jamás llegaría. La ciudad, y con ella la provincia, quedaba en manos de unos pocos milicianos.

Al día siguiente de la caída de Irun, el 6 de septiembre, Frente Popular abría la primera página con una foto del incendio de la calle Pi y Margall de la localidad, escoltado por dos titulares que no pretendían más que mantener encendida la llama de la resistencia: “En la zona de Andatza los requetés sufrieron un duro castigo de las fuerzas leales” y “Doscientos mil hombres piden desde la plaza de la República de Paris, armas y aviones para los republicanos de España”.

Seis días después, el número del 12 de septiembre cerraba su última página con el recordatorio de cómo se podía ayudar al legítimo Gobierno: “Por la República. Los tres grados ciudadanos. No hay más que tres maneras de servir a la República: Desde el frente de batalla. Desde el lugar asignado por el Comité de Milicias responsables. Desde la fábrica, el taller o la oficina, es decir, desde los lugares de trabajo. Estos son hoy para la República los únicos tres grados posibles del combatiente y del ciudadano”.

El 13 de septiembre salía a las calles el último número del diario republicano. Para entonces, el gobierno provincial ya había abandonado la capital y evacuado gran parte de la población. El camino hacia Donostia quedaba prácticamente libre para los militares deseosos de conquistar el preciado botín. Aquel mismo día, los golpistas entraron en el establecimiento del rotativo y después de requisar oficialmente el periódico, comenzaron a preparar lo que sería su nueva gaceta: La Voz de España. Diario Tradicionalista. Pocos días después, el 17 de septiembre de 1936, las rotativas que habían servido a la defensa de la República, se calentaban para imprimir una primera página compuesta por la foto de Mola y un titular que decía: “Avance arrollador en todos los frentes”.

Estamos de vuelta!

Después de dos meses de desconexión con el mundo digital-republicano, anunciamos la vuelta al blog del equipo. Un curso más, trataremos de informaros y manteneros al día de los sucesos relacionados con en el mundo republicano y las repúblicas.Isabel II exilio maleta

Cabe recordar que este mes se celebran 150 años desde que Isabel II tuvo que hacer las maletas para huir a Francia. Igual que sucediera entonces, el republicanismo se pone el mono de trabajo y da la bienvenida al curso 2018-2019.

En memoria de la Gloriosa, queda inaugurada de manera oficial el nuevo curso!

Rafael María de Labra en el centenario de su muerte

    Hace pocas semanas se cumplió un siglo del fallecimiento de Rafael María de Labra, que dejó de existir en Madrid el mes de abril de 1918. Nacido en La Habana allá por 1840, este brillante intelectual y político republicano vivió en Cuba durante su infancia y, tras pasar una temporada en Cádiz, terminó fijando su residencia en Madrid. Durante toda su vida mantuvo fuertes vínculos con Asturias, lo que explica por ejemplo que una calle lleve su nombre en la capital ovetense, homenaje también presente en localidades como Málaga o León pero no en Madrid, un detalle llamativo si se tiene en cuenta que fue el lugar donde desplegó el grueso de sus actividades públicas.

    Cada verano, Labra se desplazaba a Asturias y pasaba largas temporadas en su quinta de Abuli, en las proximidades de Oviedo. El mes de agosto solía vivir en Gijón, ciudad natal de su madre, Rafaela. Allí contaba con numerosas amistades, particularmente —aunque no sólo— entre los círculos republicanos de la localidad. El federal Apolinar Menéndez Acebal y el salmeroniano Vicente Innerárity fueron dos de los muchos gijoneses que mantuvieron estrechos lazos con él. El primero, en otro tiempo presidente de la Juventud Federal de la villa, le auxilió en la confección de su libro Gijón. Una villa del Cantábrico (1877), ya que le proporcionó cuantiosos datos, tal y como reconoció el propio Labra en el texto (habría sido la «otra mano» que Julio Somoza detectó y refirió en Cosiquines de la mio quintana pocos años después).

labra retrato motín nov 1891

Fuente: El Motín (Biblioteca Nacional de España)

    Al pensamiento reformista de Labra se han acercado especialistas como María Dolores Domingo Acebrón, Elena Hernández Sandoica o Francisco Erice. Si hay una idea que vertebre buena parte de la temática de los escritos de Labra, ésa es sin duda la de la preocupación por la llamada «cuestión social», que comprendía una serie de problemas a los que era preciso dar solución cuanto antes: para él, hablar de la cuestión social era hacerlo de las penosas condiciones de vida de los obreros, de la denigrante situación de las mujeres, de la importancia de la educación popular, de la ignominiosa esclavitud…

 

 

    Precisamente el último ejemplo citado constituyó uno de los frentes de lucha en los que más activamente se implicó Labra. Sus desvelos en ese terreno, con los que de hecho amenazaba poderosos intereses, terminaron colocándolo al frente de la Sociedad Abolicionista Española. Cuando en 1879 los demócratas gijoneses se convirtieron en los primeros de España en enviar firmas a las Cortes exigiendo la abolición de la esclavitud en Cuba, fue precisamente Labra el parlamentario encargado de leer la exposición remitida desde la villa al Congreso de los Diputados. Aunque inicialmente militó en el Partido Radical, la mayor parte de la vida política de Labra se desarrolló en el seno del republicanismo, como independiente o formando parte de la minoría republicana del Congreso; y casi siempre como representante de las Antillas, para las que defendió tenazmente un régimen autónomo.

    Es asimismo destacable lo avanzado de sus planteamientos respecto a los derechos de las mujeres. En una época en la que republicanos más “de izquierdas”, como Francisco Pi y Margall, sostenían que la mujer tenía su principal misión en el hogar, como transmisora del ideario democrático a los hijos, Labra ya defendía el sufragio femenino y la patria potestad compartida. En este y en otros terrenos, el mérito de sus propuestas y análisis queda reforzado tras ubicarlos en su contexto histórico. Naturalmente, no estaban exentos de limitaciones, que grosso modo eran las mismas que se detectan en la mayoría de aquellos reformistas antimonárquicos, que rechazaban la mera posibilidad de que las clases humildes dirigieran su propia emancipación y, paralelamente, creían en la necesidad de una paternal y profiláctica tutela “rectora” que las disuadiera de apostar por salidas revolucionarias (esto en una época muy cruda, en la que parece lógico que aquellos desahuciados del bienestar se vieran seducidos por otras expectativas de redención más ilusionantes).

    Abogado de prestigio y, como tal, defensor de numerosos periódicos republicanos denunciados por el asedio de la legislación canovista, Labra fue también profesor de la Institución Libre de Enseñanza, en cuya puesta en marcha participó activamente, hasta tal punto que llegó a ser su rector durante varios años. Asimismo, presidió la Sociedad Fomento de las Artes y el Ateneo de Madrid, y representó como senador a las Sociedades Económicas de Amigos del País. Reputado orador, conferenció en numerosas sociedades culturales de la Corte y de provincias, incluido el Ateneo Obrero gijonés, y pronunció discursos políticos en las más variadas tribunas a lo largo y ancho del país y en diversas poblaciones asturianas.

    El erudito Constantino Suárez recordaba cómo Rafael María de Labra, consecuente con sus ideas, nunca quiso aceptar destinos retribuidos ni honores del Estado monárquico. Fue uno de esos prohombres del republicanismo decimonónico español que, pese al reconocimiento y prestigio intelectual de los que disfrutaron en su época, hoy día sufren una inmerecida marginación, como si continuasen purgando sus heterodoxias, mientras se promociona a figuras de valía y talla muy inferiores.

Sergio Sánchez Collantes

[Adaptación del artículo publicado en el diario El Comercio de Gijón, el 30/5/2008]

Expatriación y retorno republicano

El premio Miguel Artola para tesis doctorales en História Contemporánea ha sido concedido a la tesis “¿Un regreso imposible? Expatriación y retorno desde el exilio republicano” de Pablo Aguirre Herráinz. Felicidades desde HiCRepublicanas

WhatsApp Image 2018-06-25 at 18.38.39

Queremos felicitar también a Jesús Movellán Haro por el accésit del V Premio de Investigación histórica “Javier Tusell” por el texto: “Democracia res-publicana: la idea de democracia del republicanismo liberal durante el inicio de la reforma política en España (1975-1977)”. El texto se publicará en la revista “Historia del Presente”, para lxs interesadxs

Francesc Pi i Margall presidente

Hace 145 años Pi i Margall fue nombrado presidente de la I República española (11/06/1873 – 18/07/1873). Seria el segundo presidente durante treinta y ocho días, cuando presentaría la dimisión y sería sustituido por Nicolás Salmerón Alonso. Las profundas divergencias entre los partidos republicanos, los conflictos abiertos en el sexenio y la imposibilidad de aplicar su ambicioso programa de reformas políticas, económicas y sociales, lo conduciría a la renuncia.

En tal fecha recordamos un monográfico dedicado a Pi y Margall en la Revista Historia y política: ideas, procesos y movimientos sociales (ISSN 1575-0361), 2001, número 6